नमूना चित्रहरू परीक्षण गर्नुहोस्

Iml-Mold_05

Iml-Mold_06

Iml-Mold_07

Iml-Mold_04

Thin-Wall-Bowel-Mold_04

Thin-Wall-Bowel-Mold_05

Thin-Wall-Bowel-Mold_06

पातलो-भित्ता-आंत्र-मोल्ड_07

पातलो-भित्ता-बक्स-मोल्ड_01

पातलो-भित्ता-बक्स-मोल्ड_02

पातलो-भित्ता-बक्स-मोल्ड_03

पातलो-भित्ता-बक्स-मोल्ड_04

पातलो-भित्ता-कप-मोल्ड_१३

बहु-विभाजन-दूध-चिया-कप-मोल्ड_03

पातलो-भित्ता-कप-मोल्ड_02

Thin-Wall-Cup-Mold_03

पातलो-भित्ता-टेबलवेयर-मोल्ड_05

पातलो-भित्ता-टेबलवेयर-मोल्ड_06

पातलो-भित्ता-टेबलवेयर-मोल्ड_07

पातलो-भित्ता-टेबलवेयर-मोल्ड_04

पातलो-भित्ता-छेड़छाड-प्रतिरोधी-प्याकेज-मोल्ड_05

पातलो-भित्ता-टेम्पर-प्रतिरोधी-प्याकेज-मोल्ड_06

पातलो-भित्ता-टेम्पर-प्रतिरोधी-प्याकेज-मोल्ड_07

पातलो-भित्ता-टेम्पर-प्रतिरोधी-प्याकेज-मोल्ड_07